Gübre

Gübre, bitkinin beslenmesinde gerekli olan preparatlardır.

Bitkilerin beslenmeleri için gerekli olan bitki besin maddelerinin başında AZOT, FOSFOR ve POTASYUM gelir. Bunlar bitkilerin en çok ihtiyaç duydukları besin maddeleri olup, tarım topraklarında da genellikle yeteri kadar bulunmamaktadır.

Gerek ürünler beslenmek için gerekse toprak içinde sızan sular önemli miktarda besin maddelerini topraktan uzaklaştırır. Bunun sonucu topraklar fakir düşer, bitkiler yeterince besleyemez hale gelir. Bu nedenlerle aynı topraktan sürekli bir şekilde iyi ürün almak için o toprağa eksik olan bitki besin maddelerinin verilmesi gerekir. Buda gübreleme ile olur.

Ülkelerin tarımsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere siz değerli müşterilerimize aşağıdaki gübre çeşitlerini tedarik edebilmekteyiz.

1. DIAMMONIUM PHOSPHATE- DAP 18+46
2. SA – AMMONIUM SULPHATE
3. CAN – CALCIUM AMMONIUM NITRATE – CaO26% 4. NPK 17.17.17 5. UREA 46