Karbon ve Diğer Özel Metaller

Modern metalurjide çelik kalitesi için yüksek gereksinimler, üretim için gerekli olan çok sayıda yeni teknoloji ve malzemenin geliştirilmesine yol açmıştır. Metal kalitesi alaşımdaki karbon yüzdesinden kesme yüzeyleri aşınma düzeyleri doğru orantılı şekilde etkilenmektedir.

Üretim sahasında eritilen metaldeki karbon içeriğini arttırmak için çeşitli karbon içeren malzemeler eklenir (USM):

Karbon kullanımı, metallerin eritilmesi için enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir ve aynı zamanda üretimin ekonomik performansını önemli ölçüde artıran ürün kalitesini artırabilir.

Karbon ayrıca, kuyuların, depoların, boru hatlarının inşası sırasında kaçak akımların giderilmesi için bir dolgu maddesi olarak ve ayrıca malzemenin çimento üretiminde etkili bir yoğunlaştırıcı olarak, aglomerasyonların bir yakıt bileşeni olarak kullanılmasını mümkün kılan doğal özellikler olarak da kullanılır.

Karbonun kullanılarak ( şartlı olarak ) 95’e yakın ürün üretilebilmektedir.
Ürünler, yüksek kaliteli düşük Küllü, düşük kükürtlü Antrasit kömürlerinden yapılır.
Bu malzemenin üretim süreci, ürünün bir dizi fiziko-kimyasal parametresini elde etmek için yüksek sıcaklıkta işleme, boyuta ve kimyasal bileşime göre sınıflandırmaya tabi tutulan doğal kökenli en yüksek kaliteli malzemelerin derinlemesine temizlenmesini içerir.

Sağlanan tablolarda;
Aslında üretilen maddede, kimyasal bileşimi müşterinin talebi üzerine ve tüm elementler için geniş bir yelpazede değişebilir.
Ana kimyasal gösterge-karbon ile, içerik %85’e kadar getirilebilir.
İlk aşamada, ihracat sözleşmeleri altındaki üretim hacimleri uzun vadeli işbirliği ile ayda 1000 ton arasında değişebilir ve müşteri istekleri doğrultusunda aylık üretimi ayda 5000 tona çıkarmak mümkündür.