NDT

Tahribatsız Muayene:
(Non-destructive testing,: NDT), inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayene türüdür. Tahribatsız muayene yöntemleri malzemelerin içerisinde görünmeyen süreksizliklerin veya malzeme yüzeyine açık süreksizliklerin tespitinde kullanılır.

Tahribatlı Muayene:
Malzemelerin Çekme ,Basma,Eğme vb.kalıcı şekil değişimlerine karşı göstereceği dirence ve dayanımı belirlemek için uygulanan muayene yöntemidir.